společnosti s ručením omezeným

READY MADE S.R.O.

Ready made společnosti s ručením omezeným jsou plnohodnotné obchodní společnosti. Mají název, své sídlo, bylo jim uděleno identifikační číslo a jsou zapsány v obchodním rejstříku. Mají splacený základní kapitál. A jediným rozdílem mezi ready made společností a klasickou společností s ručením omezeným je v tom, že ready made společnost byla vytvořena s cílem firmu hned prodat.

Někdy se jim říká předzaložená, předpřipravená společnost nebo shelf company. Ve světě nejsou ničím neobvyklým a jejich popularita stoupá v posledních letech raketovou rychlostí i v našich končinách. Je to jednoduchý způsob, jak se bez zbytečných komplikací a administrativní byrokracie stát vlastníkem společnosti s ručením omezeným. Vznik společnosti s ručením omezeným je někdy běh na dlouhou trať. Zejména začínající podnikatel může se vznikem nové společnosti s ručením omezeným strávit více času než by si přál nebo chtěl.

Právě proto vznikají předzaložené společnosti s ručením omezeným. U ready made společností už všechny administrativní záležitosti spojené se zápisem nově vzniklé společnosti do obchodního rejstříku vyřídil někdo jiný. Podnikatel tak může koupit hotovou společnost a během několika dní začít podnikat.

Nový vlastník může za společnost jednat v podstatě ihned po podpisu důležitých dokumentů souvisejících s převodem.

Podnikatelé si na nákupu ready made společnosti s ručením omezeným nejvíce cení rychlosti s jakou byla společnost založena a pak také minimální administrativní zátěže. Společnost, která firmu prodává připraví veškeré potřebné dokumenty a podnikateli tak nemá na svých bedrech starosti s běháním po úřadech, notářích a soudech.

Relativně do nedávna byly v českém podnikatelském prostředí ready made společnosti s ručením omezeným velkou neznámou. V zahraničí však nejsou žádnou novinkou a podnikatelé tento způsob, jak rychle a s minimálním úsilím začít podnikat vítají.

V posledních letech se zvyšuje také zájem českých zákazníků. V roce 2014 prošly podmínky pro zakládání společností s ručením omezeným legislativní změnou. Snížen byl zejména základní kapitál z původních 200 tisíc korun na aktuální 1 Kč. Navzdory tomuto vstřícnému kroku naših zákonodárců je však založení společnosti s ručením omezeným administrativně náročné. A zabere nejen spoustu času, ale jestliže nový vlastník něco podcení, může se také finančně prodražit.

Výhodou koupě ready made společnosti je fakt, že přesně víte, kolik za společnost zaplatíte a také víte, za jakou dlouho společnost připravena k vašemu podnikání.

READY MADE SPOLEČNOSTI PRAHA


Do obchodního rejstříku je den co den zapsána řada nových obchodních firem. Nejčastěji se jedná o společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Přesto, že nové obchodní společnosti přibývají, s trochou nadsázky, jako houby po dešti, jejich založení je administrativně náročné.

Fungování obchodních společností upravuje zákon o obchodních korporacích. Ten by měl, alespoň částečně znát každý vlastník obchodní společnosti. Najde v něm veškeré důležité informace a pravidla provozování obchodních společností.

Jakmile člověk, mající v plánu založit novou obchodní společnost, nastuduje všechny potřebné dokumenty, může se pustit do samotného procesu zakládání společnosti. Konkrétní pravidla se liší podle typu obchodní společnosti. Základní podmínky jsou však více méně stejné. Je potřeba navštívit notáře a s ním sepsat veškeré potřebné zakladatelské dokumenty. Pak zřídit v bance podnikatelský účet. A následně posbírat veškeré dokumenty a připojit je k návrhu na zápis nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku.

Takhle se zdá, že k založení nové obchodní společnosti stačí tři jednoduché kroky a je to. Opak je však pravdou, vznik nové obchodní společnosti je administrativně náročným procesem. Zejména jedinec bez zkušeností, se při zakládání nové obchodní společnosti může pořádně zapotit.

Možností, jak se z větší části nepříjemným pochůzkám po úřadech vyhnout, je nákup ready made společnosti. Jedná se o již předzaloženou společnost, která je řádně zapadána v obchodním rejstříku. Splňuje veškeré náležitosti dané státem, má vlastní název, sídlo společnosti, identifikační číslo. Na rozdíl od klasických obchodních společností tato společnost byla vytvořena s cílem dalšího prodeje koncovému podnikateli, který takovou předzaloženou společnost využije k podnikatelské aktivitě.

Asi tím hlavním důvodem, proč tyto předpřipravené společnosti vznikají je snaha usnadnit podnikatelům práci se založením obchodní společnosti. Vzhledem k tomu, že ready made společnosti splňují všechny legislativní podmínky a jsou již řádně zapsány v obchodním rejstříku, je jejich přepis snadný. Navíc se o všechny náležitosti s přepisem spojené postará prodávající. A podnikateli, který se rozhodl společnost koupit tak stačí jen zpravidla jedna návštěva kanceláře prodávajícího.

Nejčastějším typem ready made společností jsou společnosti s ručením omezeným. A hned za nimi akciové společnosti. U akciovek kupující podnikatel jistě ocení již splacený základní vklad. Ten je v současné době stanoven na 2 miliony korun.

Oblíbené jsou ready made společnosti se sídlem ve větších městech, zejména v Praze. Nabídka těchto společností je také nejširší. Stačí do vyhledávače zadat „Ready made společnosti Praha“ a internet vám nabídne řadu možností a společností, které prodej předzaložených společností v Praze nabízí.

Rozhodující pro výběr by neměla být jen cena, kteoru za ready made společnost zaplatíte, ale také další služby, které prodávající nabízí. Dobrý prodejce předzaložených společností vám k prodeji nabídne třeba možnost zřízení virtuálního sídla společně s virtuální kanceláří.

základní kapitál s.r.o.

Společnosti s ručením omezeným patří k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším formám podnikání na českém podnikatelském trhu. V porovnání třeba se živností mají hned několik výhod. V první řadě je to menší míra ručení vlastníka za podnikání. Zatímco živnostník ručí za své podnikání celým svým majetkem, vlastník společnosti s ručením omezeným jen do výše majetku společnosti s ručením omezeným. Chyba v podnikání vás tak nemůže připravit o veškerý majetek rodiny.

Další výhodou jsou daňové úlevy. Vlastník obchodní společnosti si může do daňově uznatelných nákladů dát i odvody sociálního a zdravotního pojištění. Což živnostník nemůže. Za zmínku také stojí možnost zaměstnat ve společnosti s ručením omezeným sám sebe popřípadě rodinné příslušníky.

Překážkou v založení společnosti s ručením omezeným byl pro mnohé donedávna základní kapitál. Ten byl až do roku 2014 stanoven na 200 tisíc korun. Od roku 2014 se však jeho minimální hranice snížila na 1 korunu. Tento vstřícný krok našich zákonodárců usnadnil zakládání společností s ručením omezeným. Na druhou stranu vyvolal i negativní ohlasy. Ne všichni považují firmu se základním kapitálem 1 Kč za seriózní a důvěryhodnou. Navzdory tomu, že základní kapitál se stává vlastně jen účetní položkou a de facto nevypovídá nic o důvěryhodnosti firmy.

Přesto všechno mnozí odborníci na zakládání obchodních společností doporučují základní kapitál navýšit minimálně na sto tisíc korun. Bohužel, pro začínající podnikatele, může být i tato výše základního kapitálu, limitující.

V takovém případě může být řešením ready made společnost s ručením omezením. Jedná se o již předzaloženou společnost, která má základní kapitál splacen v plné výši. A některé společnosti mají základní kapitál vyšší než je zákonem stanovené minimum. Podnikatel se tak bez vynaložení a nutnosti vázat své vlastní finanční prostředky může stát vlastníkem společnosti s ručením omezeným s důvěryhodnou výší základního kapitálu.

Kromě ready made společnosti může využít nabídku založení společnosti s ručením omezeným na klíč. V takovém případě si může zvolit výši základního kapitálu, který mu bude vyhovat. A nadiktovat si samozřejmě může i další požadavky na to, jak by jeho obchodní společnost měla vypadat. Proškolení odborníci se pak postarají o vše potřebné, složí základní kapitál a společnost s ručením omezeným nechají zapsat do obchodního rejstříku. Podnikatel tak nemusí ztrácet čas ani zbytečně vynakládat své valstní finanční prostředky a může začít téměř okamžitě podnikat.

ZALOŽENÍ READY MADE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost je obchodní společnost, která se, hned v závěsu za společnostmi s ručením omezeným, těší v České republice i na Slovensku velké oblibě. V podnikatelských kruzích patří mezi důvěryhodné formy podnikání. A vlastník akciové společnosti má tak, oproti jiným formám, větší možnosti, jak své podnikání rozvíjet. Podnikatelé podnikající pod hlavičkou akciové společnosti se, na rozdíl od živnostníků, mohou účastnit výběrových řízení na veřejné zakázky většího rozsahu.

Bohužel, zakládání obchodních společností je v České republice, poměrně administrativně náročné. Pro budoucího vlastníka, který chce obchodní společnost založit svépomocí, to znamená hodiny času stráveného nad studiem platných zákonů. Dále je potřeba počítat s návštěvou notáře, u něhož se musí sepsat zakladatelské dokumenty. Další čas zabere zařízení podnikatelského účtu, vyřízení živností a podání návrhu na založení obchodní společnosti na příslušném soudu.

Problémem, zejména pro začínající podnikatele, může být také složení základního kapitálu, který je v případě akciové společnosti aktuálně stanoven na výši 2 miliony korun, respektive 80 tisíc eur.

Není tedy divu, že se stále více podnikatelů přiklání k podnikání s takzvanou ready made společností. Ve světě se jedná o běžný způsob, jak začít podnikat. A obliba ready made společností roste i u nás.

Ready made společnosti jsou již předzaložené společnosti, nejčastěji to bývají společnosti s ručením omezeným nebo právě akciové společnosti. Mají svůj název, bylo jim přiděleno identifikační číslo, mají sídlo firmy a jejich základní kapitál byl již splacen. Což, může být, zejména v případě akciových společností, pro začínajícího podnikatele velká úleva.

Díky ready made akciovým společnostem lze začít podnikatel téměř okamžitě a bez zbytečného stresu, časové a v neposlední řadě také finanční zátěže se podnikatel může stát majitelem akciové spoleečností, která v očích veřejnosti, obchodních partnerů i zákazníků budí respekt a důvěru.

Vzhledem k tomu, že veškerá administrativa spojená se založením akciové společnosti je již vyřízena, může nový vlastník akciovky začít podnikat téměř okamžitě. K začátku podnikání stačí zpravidla jen jedna návštěva odborníka z firmy, která se zakládáním obchodních společností zabývá. Stačí několik podpisů a o všechny potřebné přepisy se postará prodejce ready made akciové společnosti.

ZALOŽENÍ READY MADE spol. s.r.o.

Možná jste to právě vy. Už vás to nebaví v práci, máte skvělý podnikatelský plán a rádi byste se, po letech práce pro někoho jiného, stali konečně svými vlastními pány. Zvažujete začátek podnikání, nechcete pracovat jako živnostník a rádi byste se stali majiteli vlastní obchodní společnosti. Ale už asi víte, že založit obchodní společnost není v českých podmínkách zrovna jednoduché. Jestliže vám schází potřebné zkušenosti může být pro vás proces založení společnosti s ručením omezeným značně demotivující. Přesto, že vás vidina nekonečného běhání po úřadech a dalších institucích prozatím od podnikání odrazuje, svého snu se nemusíte vzdávat. Váš podnikatelský záměr není nutné, jak se říká uložit k ledu.

Naštěstí existuje způsob, jak se k vlastní společnosti s ručením omezeným dopracovat. Dokonce se můžete vyhnout zbytečné byrokracii, která vás v rozjezdu podnikání brzdí. Chcete-li začít podnikat bez zbytečné administrativní zátěže, vaší šancí je tzv. ready made společnost.

Ready made je obchodní společnost řádně zapsaná v obchodním rejstříku. Veškeré administrativní náležitosti spojené se založením společnosti jsou již vyřízeny a začínající podnikatel se tak nemusí zdržovat zdlouhavým běháním po úřadech.

Ready made společnosti jsou již založeny, ale nikdy se s nimi nepodnikalo, nemají žádnou účetní historii a jen čekají na svého nového majitele, který s nimi začne podnikat. Hlavní výhodou koupě ready made společnosti s ručením omezeným je rychlost vyřízení, minimum stresu a ušetřený čas, který se vám při rozjezdu podnikání jistě bude hodit. Jestliže koupíte již založenou ready made společnost, která je již zapsána v obchodním resjtříku, můžete začít podnikáte téměř okamžitě a nemusíte čekat, než vám soud návrh na zapsání nové společnosti do obchodního rejstříku schválí.

Jménem společnosti s ručením omezeným můžete jednat téměř okamžitě po podpisu smlouvy mezi vámi a prodejcem ready made firmy.

Další možností, jak se rychle a relativně bez práce dopracovat k vlastní společnosti, je založení firmy na klíč. Spojíte se s odborníky na zakládání obchodních společností, nadiktujete jim své podmínky a oni dle vámi vámi zadaných kritérií společnost založí. Vám tak zpravidla stačí jedna návštěva jejich kanceláře, namísto někdy nekonečného běhání po státních institucích.

Specialisté na zakládání obchodních společností mají více zkušeností, než běžný nebo začínající podnikatel, který společnost s ručením omezeným nikdy nezakládal. Je to tedy rychlá a bezpečná cesta jak bez nervů stát vlastníkem obchodní společnosti.